Fruit tree

GeneTop Strawberry Virus Kit

In single reaction can detect the 5 virus in 4 hours simultaneously.
DETAIL
In single reaction can detect the 5 common strawberry virus simultaneously  in 4 hours
  • Strawberry latent ringspot virus (SLRSV)
  • Strawberry mottle  virus (SMoV)
  • Strawberry mild yellow-edge  virus (SMYEV)
  • strawberry necrotic shock  virus (SNSV)
  • Strawberry vein banding  virus (SVBV)